Honorář za právní služby

Při sjednávání honoráře za právní služby zohledňujeme náročnost kauzy po odborné i časové stránce. Způsob fakturace vždy odůvodníme tak, aby byl klient náležitě a předem informován o důvodech a způsobu kalkulace.

Honorář za právní služby sjednáváme několika způsoby.

Nejčastěji je honorář fakturován na bázi hodinových sazeb, kdy klient vždy obdrží podrobné vyúčtování s přehledem poskytnutých služeb na tzv. timesheetu.

Další možností sjednání honoráře je paušální částka za provedené služby. Při sjednávání paušální částky vymezujeme přesný okruh činností, které paušální částka zahrnuje. Jistou modifikací této varianty honoráře je tzv. cap, kdy honorář je kalkulován na bázi hodinových sazeb s tím, že nebude překročen maximálně stanovený limit. I v tomto případě vymezujeme přesný okruh činností, které tento tzv. cap zahrnuje.

Třetí variantou našeho honoráře je tzv. úspěchový honorář (success fee), kdy nás klient motivuje podílem na úspěchu ve věci. Při této variantě vždy sjednáváme v zájmu zachování objektivního postavení našeho poradenství hodinové sazby, které jsou pak doplněny úspěchovou složkou.

Náš honorář vždy sjednáváme individuálně podle specifik daného případu. K ceně našeho honoráře připočítáváme zákonnou daň z přidané hodnoty a hotové výdaje (např. cestovné, správní poplatky, poštovné, soudní poplatky apod.)

Pokud máte jakýkoliv dotaz k našemu honoráři, neváhejte se na nás kdykoliv obrátit.