Mezinárodní spolupráce

V červnu roku 2013 navázala naše kancelář spolupráci s renomovanou německou kanceláří advokátů a insolvenčních správců Metzeler • von der Fecht, která se zaměřuje na právní poradenství různým subjektům ve Spolkové republice Německo a na insolvenční řízení vedená ve věci úpadků dlužníků v oblasti automobilového průmyslu. Nástupcem této kanceláře je Antoniadis & Ure LLP Rechtsanwälte & Steuerberater. Výhodou této kanceláře je schopnost spravovat běžící podniky a úspěšně provádět jejich stabilizaci a restrukturalizaci. Naše kancelář  spolu s touto kanceláří poskytuje právní poradenství s přeshraničním prvkem a vykonává správcovství německo-českých koncernů.