Naše specializace

Naše advokátní kancelář se specializuje na řadu právních odvětví. Jsme si vědomi skutečnosti, že každý případ přesahuje do více právních odvětví a takto přistupujeme i k jeho řešení. Naše specializace zahrnuje níže uvedená právní odvětví:

Obchodní právo

 • příprava smluvní dokumentace všech typů včetně poradenství ohledně volby vhodného smluvního typu;
 • zakládání obchodních společností a družstev;
 • likvidace obchodních společností;
 • korporátní poradenství (změny ve společnostech, právní podpora při zasedání valných hromad atp.).

Právo nemovitostí

 • právní audit nabývacích titulů tzv. due diligence při koupi nemovitosti;
 • právní servis související s prodejem / koupí nemovitostí (smlouva o smlouvě budoucí, kupní smlouva a smlouva o úschově);
 • nájemní a podnájemní smlouvy.

Stavebnictví

 • smlouvy o dílo s rozlišením jednotlivých fází výstavby jak z pohledu zhotovitele, tak z pohledu objednatele;
 • právní úpravu stavebního dozoru a vyhotovení stavební dokumentace;
 • související servisní smlouvy.

Pracovní právo

 • poradenství při provozních otázkách a jejich dopadu do pracovního práva;
 • sepis pracovních smluv a dohod uzavíraných mimo pracovní poměr;
 • zastupování ve sporech o neplatnost rozvázání pracovního poměru.

Insolvenční právo

 • více informací naleznete zde

Vymáhání pohledávek

 • zastupování věřitelů při soudním i mimosoudním vymáhání pohledávek;
 • uplatnění pohledávek v exekučním a insolvenčním řízení.