Naše specializace

Naše advokátní kancelář se specializuje na poradenství v oblasti insolvenčního práva a v oblasti práva procesního při kauzách, které vyžadují individuální péči a nestandardní přístup.

Přehled naší činnosti:

 • vymáhání pohledávek ve složitých kauzách, které vyžadují individuální přístup a kreativní či netradiční kroky
 • využívání všech dostupných prostředků civilního, exekučního i insolvenčního řízení
 • práce v úzkém kontaktu s odděleními finančních institucí pověřenými správou problémových pohledávek tzv. workoutu, kde dosahujeme v drtivé většině výsledků nad původní očekávání
 • účast na soudních i mimosoudních jednáních po celé České republice i v zahraničí, zejména v Rakousku a Německu
 • nastavení smluvního režimu v odběratelsko-dodavatelských vztazích
 • díky zapojení všech tradičních i netradičních právních prostředků pomáháme i v nejtěžších situacích, kdy klientovi např. v důsledku protiprávní činnosti dodavatelů hrozí zastavení výroby
 • spolupráce s dalšími procesními subjekty jako např. exekutoři, správci závodů, externími insolvenčními správci, kteří námi připravené modely právních řešení dokáží realizovat
 • zastoupení zahraničních insolvenčních správců na území České republiky
 • prosazení reorganizace a vyhotovení reorganizačních plánů u dlužníků s počtem zaměstnanců 130 až 500
 • obrana proti šikanozním insolvenčním návrhům
 • standardem je vedení elektronické evidence spisů, která umožňuje podávání pravidelného reportingu.