Náš tým

JUDr. Jiří Voda, LL.M., advokát a insolvenční správce


Email: voda@akvoda.cz

JUDr. Jiří Voda, LL.M., absolvoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze s vyznamenáním a za svou diplomovou práci na téma Mezery v právu získal prestižní Bolzanovu cenu Univerzity Karlovy v Praze. Ve studiu pokračoval v navazujícím programu Magister Legium (LL.M.) na Universität Regensburg, který rovněž absolvoval s vyznamenáním a kde získal zkušenosti s německým a evropským právem. V roce 2010 úspěšně složil advokátní zkoušky a v roce 2012 zkoušku insolvenčního správce.

Ve své profesní kariéře má za sebou dlouholetou zkušenost v mezinárodní českoněmecké advokátní kanceláři, kde se věnoval řadě složitých právních kauz a specializoval se na insolvenční právo. Od roku 2014 působí jako hodnotitel případových studií v rámci zkoušek insolvenčních správců pořádaných Ministerstvem spravedlnosti ČR.

JUDr. Jiří Voda, LL.M. je členem celosvětově působí asociace International Exchange of Experience on Insolvency Law (IEEI), která se zabývá výměnou zkušeností z insolvenčního práva mezi několika desítkami zemí.

V roce 2018 a 2021 působil jako smírčí rozhodce pro Česko-německou obchodní a průmyslovou komoru.

V roce 2021 úspěšně složil zvláštní zkoušku insolvenčního správce.

Publikační činnost:

  • přírůčka o českém insolvenčním právu v systému beck-online.de v komentáři k německému insolvenčnímu řádu (Insolvenzordnung) od autorů Fridgena/Geiwitze/Göpferta a kol.
  • odborné články v časopisech ZIK (Rakousko), NZI (Německo) i v Konkurzních novinách.
  • přehled konkrétních publikací k nalezení ZDE

Specializace:

obchodní a občanské právo, právo nemovitostí, vymáhání pohledávek, jakož i insolvenční právo s důrazem na mezinárodní prvek.

Jazykové znalosti:

čeština, němčina a angličtina